Het (vooral zakelijk) leasen van een auto is een bekend fenomeen. Een wat minder belichte vorm van autofinanciering is huurkoop, een kredietvorm die veel overeenkomsten vertoont met zowel leasen als koop op afbetaling. Op deze website informeren we u graag over de voor- en nadelen van huurkoop van een auto ten opzichte van de andere kredietvormen.

Definitie van huurkoop

Huurkoop kan gedefinieerd worden als:

een financieringsvorm met de intentie om het eigendom van een (duurzaam) goed over te dragen, waarbij periodiek aflossingsbetalingen worden gedaan en waarbij aan het einde van de looptijd van rechtswege het eigendomsrecht van de verkoper overgaat naar de koper.

 
Om deze definitie verder uit te werken vindt u hieronder een aantal artikelen die zowel de definitie, als de toepasbaarheid van de huurkoopconstructie bij auto’s verduidelijken.

Back to Top